Jelena Martinović-Bogojević


Jelena Martinović-Bogojević
Šifra: 260390
Prezime i ime: Jelena Martinović-Bogojević
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke1METODIKA OPŠTEG MUZIČKOG OBRAZOVANJA I4 x 12 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster1METODIKA OPŠTEG MUZIČKOG OBR.SA PEDAG. PRAKSOM I2 x 10 x 00 x 0
MAKLAVIRSpecijalisticke1METODIKA NASTAVE KLAVIRA I1 x 11 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2METODIKA OPŠTEG MUZIČKOG OBRAZOVANJA II4 x 12 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster2METODIKA OPŠTEG MUZIČKOG OBR.SA PEDAG. PRAKSOM II2 x 10 x 00 x 0
MAKLAVIRSpecijalisticke2METODIKA NASTAVE KLAVIRA II1 x 11 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA III2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4METODIKA OPŠTEG MUZIČKOG OBRAZ. SA PED.PRAKSOM II0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA IV2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5METODIKA OPŠTEG MUZIČKOG OBRAZ. SA PED.PRAKSOM I2 x 11 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5STRUČNA PRAKSA I0 x 02 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA II2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6METODIKA OPŠTEG MUZIČKOG OBRAZ. SA PED.PRAKSOM II2 x 11 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6STRUČNA PRAKSA II0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCOPUS
Sabina Vidulin, Jelena Martinović Bogojević, Miomira M. ĐurđanovićImportance, structure and outcomes of music program in the primary school: The experience of Croatia, Montenegro and SerbiaInternational Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE)

19.01.2021

Izvođačke umjetnosti (2017)-Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva III

materijal za ispit


29.12.2020

Izvođačke umjetnosti (2017)-Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva III

Materijal za predavanje od 25.12.2020


20.11.2020

Izvođačke umjetnosti (2017)-Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva III

RMI 2 predavanje 20.11.2020.


07.04.2020

Izvođačke umjetnosti (2017)-Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva II

Nova objava - 07.04.2020 19:53 Uvod u klasični stil-muzičke prilike u Evropi polovinom XVIII vijeka


01.04.2020

Nova objava - 01.04.2020 10:33 Literatura


01.04.2020

Izvođačke umjetnosti (2017)-Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva II

Nova objava - 01.04.2020 10:30 Betoveove sonate I dio


24.03.2020

Izvođačke umjetnosti (2017)-Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva II

Nova objava - 24.03.2020 17:07 Prezentacije studenata: Bernštajn, Mehta i Retl


18.03.2020

Opšta muzička pedagogija-Metodika opšteg muzičkog obrazovanja sa pedagoškom praksom II

Nova objava - 18.03.2020 17:13 Literatura


18.03.2020

Izvođačke umjetnosti (2017)-Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva III

Nova objava - 18.03.2020 17:02 Prezentacije Alfred Korto i francuski pijanizam i Genrih Gustavovič Nejgauz


18.03.2020

Izvođačke umjetnosti (2017)-Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva IV

Nova objava - 18.03.2020 13:57 Dirigenti XX vijeka


18.03.2020

Izvođačke umjetnosti (2017)-Razvoj muzičkih instrumenata i istorijat izvođaštva II

Nova objava - 18.03.2020 12:40 Materijal Beethoven (IRI I godina)


18.03.2020

Klavir-Metodika nastave klavira sa pedagoškom praksom II

Nova objava - 18.03.2020 12:33 Literatura


Opširnije