Jelena Martinović-Bogojević

mr Jelena Martinović-Bogojević

vanredni profesor | Muzička akademija

  Dr Jelena Martinović Bogojević je vanredni profesor na Muzičkoj akademiji Univerziteta Crne Gore. Na ovoj instituciji predaje grupu predmeta vezanih za područje muzičke pedagogije (Metodika nastave klavira, Metodika nastave muzičkog obrazovanja i Istorijski razvoj pijanizma). Polja njenih istraživanja su: muzička kreativnost, osnovnoškolsko muzičko obrazovanje, visoko muzičko obrazovanje, kompetencije nastavnika, razvoj kurikuluma, razvoj klavirskuh metoda za početnu nastavu.  Diplomirala je studije klavira...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster1METODIKA OPŠTEG MUZIČKOG OBR.SA PEDAG. PRAKSOM I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster2METODIKA OPŠTEG MUZIČKOG OBR.SA PEDAG. PRAKSOM II2 x 10 x 00 x 0
MAKLAVIRSpecijalisticke2METODIKA NASTAVE KLAVIRA II1 x 01 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM II2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster3OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster3STRUČNA PRAKSA I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster3STRUČNA PRAKSA I0 x 02 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA III2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster4MASTER RAD-OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster4STRUČNI RAD0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster4STRUČNA PRAKSA II0 x 02 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster4STRUČNA PRAKSA II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA IV2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5METODIKA OPŠTEG MUZIČKOG OBRAZ. SA PED.PRAKSOM I2 x 11 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5STRUČNA PRAKSA I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA II2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6METODIKA OPŠTEG MUZIČKOG OBRAZ. SA PED.PRAKSOM II2 x 11 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6STRUČNA PRAKSA II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCOPUS
Sabina Vidulin, Jelena Martinović Bogojević, Miomira M. ĐurđanovićImportance, structure and outcomes of music program in the primary school: The experience of Croatia, Montenegro and SerbiaInternational Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE)

Obavjestenja iz nastave