Petar Garić


Petar Garić
Šifra: 265076
Prezime i ime: Petar Garić
Titula: istaknuti umjetnik
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1KLARINET I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2KLARINET II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KLARINET 52 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KONCERTNA PRAKSA I0 x 00 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne6KLARINET VI0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KLARINET 62 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KONCERTNA PRAKSA II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije