Petar Garić


Petar Garić
Šifra: 265076
Prezime i ime: Petar Garić
Titula: istaknuti umjetnik
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MADUVAČKI INSTRUMENTISpecijalisticke1KLARINET I4 x 12 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1KLARINET I2 x 10 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTISpecijalisticke2KLARINET II4 x 12 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2KLARINET II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3KLARINET III2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4KLARINET IV2 x 10 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne5KLARINET V0 x 00 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne6KLARINET VI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije