Vladimir Domazetović


Vladimir Domazetović
Šifra: 265223
Prezime i ime: Vladimir Domazetović
Titula: mr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
1 Klavir2x1
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
2 Klavir2x1
Muzička akademija Osnovne
Klavir
5 Klavir V3x11x1
Muzička akademija Osnovne
Klavir
6 Klavir VI3x11x1
Muzička akademija Specijalisticke
Klavir
7 Kamerna muzika I1x11x1
Muzička akademija Specijalisticke
Klavir
7 Klavir I1x11x1
Muzička akademija Specijalisticke
Klavir
8 Kamerna muzika II1x11x1
Muzička akademija Specijalisticke
Klavir
8 Klavir II1x11x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor