Vukašin Mihajlović


Vukašin Mihajlović
Šifra: 270016
Prezime i ime: Vukašin Mihajlović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne2FIZIOTERAPIJA I3 x 10 x 00 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne3FIZIOTERAPIJA II3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije