Saveta Ogurlić


Saveta Ogurlić
Šifra: 270045
Prezime i ime: Saveta Ogurlić
Titula: Bapp
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor