Božidar Janičić


Božidar Janičić
Šifra: 275109
Prezime i ime: Božidar Janičić
Titula: dr med
Zvanje: stručni saradnik dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor