Darija Stojaković


Darija Stojaković
Šifra: 275167
Prezime i ime: Darija Stojaković
Titula: bachelor sestrinstva
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne1ZDRAVSTVENA NJEGA S URGENTNOM POMOĆI0 x 01 x 40 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne5ZDRAVSTVENA NJEGA S URGENTNOM POMOĆI0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor