Darija Stojaković


Darija Stojaković
Šifra: 275167
Prezime i ime: Darija Stojaković
Titula: bachelor sestrinstva
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor