RUSKI JEZIK I


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće osposobljen da: ― vlada sa sve četiri vještine ruskog jezika (slušanje, govor, čitanje i pisanje na nivou C1) ― poznaje konceptualnu i jezičku sliku svijeta izvornih govornika ruskog jezika ― identifikuje jezičke jedinice sa kulturnom konotacijom ― koristi potencijal jezika za postizanje komunikativnih ciljeva, uticaj na sagovornika (izražavanje stavova, slaganje⁄neslaganje, želju, molbu, zahtjev) ― vlada vještinom lingvoprevodilačke analize teksta sa ruskog jezika i na ruski jezik ― samostalno koristi odgovarajuće udžbenike i naučnu literaturu, bibliografske izvore i savremene internet resurse

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANASTASIJA VRBICA
ANA PEJANOVIĆ
MARIJA PAUNOVIĆ