RUSKI JEZIK II


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće osposobljen da: ― vlada sa sve četiri vještine ruskog jezika (slušanje, govor, čitanje i pisanje na nivou C1) ― koristi pojmovni aparat savremene lingvističke teorije prevođenja i poznaje njene osnovne postulate ― vlada vještinom lingvoprevodilačke analize teksta sa ruskog jezika i na ruski jezik ― demonstrira nivo ključnih prevodilačkih navika i vještina dovoljan za postizanje osnovnih ciljeva dvojezične komunikacije ― efikasno koristi dostupne knjige, priručnike, rječnike iz oblasti prevodjenja, kao i elektronske resurse i samostalno se orijentiše u prevodilačkoj praksi

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANASTASIJA VRBICA4x1
11B
MARIJA PAUNOVIĆ2x1
11B
ANA PEJANOVIĆ2x1
11B