Dragan Komatina

dr Dragan Komatina

vanredni profesor | Arhitektonski fakultet

Rođen sam 21.09.1972 godine u Beranama, Republika Crna Gora Osnovnu i srednju školu završio sam u Podgorici. Diplomirao u roku na Građevinsko-arhitektonskom  fakultetu Univerziteta u Prštini 1997.godine. i stekao diplomu diplomirani inzenjer arhitekture. Zvanje magistra tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i  urbanizma stičem aprila 2003. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i to na kursu “Ahitektonska organizacija prostora” na temu "Pojava i pravci razvoja fenomena trenda u arhitekturi Podgorice", kod...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
AFARHITEKTURAOsnovne8ARHITEKTONSKI DETALJ2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke1ZDRAVSTVENI OBJEKTI2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke1SINTEZNI PROJEKAT V3 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke2SINTEZNI PROJEKAT VI -Završni rad1 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke1Posebni problemi projekto. arhi. stanovanja0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne1OSNOVI PROJEKTOVANJA I3 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne2OSNOVI PROJEKTOVANJA II3 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne7ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE V3 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne10ZAVRŠNI RAD / PROJEKAT1 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dragan Komatina, Ema Alihodžić JašarovićProjekti Ivana Meštrovića i Harolda Bilinića na Lovćenu u tadašnjem političkom i ideološkom kontekstuProstor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam
2015SCOPUS
Ema Alihodžić Jašarović, Dragan Komatina, Sanja Paunović Žarić, Vera Murgul, Nikolay VatinDecentralization as a cause of spatial segregationApplied Mechanics and Materials
2015SCOPUS
Dragan Komatina, Sanja Paunovic Zaric, Ema Alihodzic Jasarovic, Vera Murgul, Nikolay VatinDaylight Factor Analysis for Different Types of Static Shading Devices: Case Study Location in PodgoricaApplied Mechanics and Materials
2015SCOPUS
Dragan Komatina, Sanja Paunovic Zaric, Ema Alihodzic Jasarevic, Saja Kosanovic, Vera Murgul, Nikolay VatinClimate Changes in the Light of Relation Between Highly Developed Countries and the Rest of the WorldApplied Mechanics and Materials

Obavjestenja iz nastave