SINTEZNI PROJEKAT VI -ZAVRŠNI RAD


Semestar: 2
ECTS: 23.4
Status: Obavezan
Fond: 8+12+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Sinezni projekat VI – diplomski rad 1. Adekvatno primjenjuje teorijske i praktične aspekte arhitekture, urbanizma i arhitektonsko-urbanističkog projektovanja i planiranja; 2. Poznaje i primjenjuje istraživačke metode i tehnike za izradu projekata različite tipologije i namjene; 3. Adekvatno primjenjuje znanja iz konstruktivnog i strukturalnog sklopa, strategija zaštite životne sredine i regulativne – pravne zahtjeve koji se odnose na projektovanje i izgradnju kompletnog arhitektonskog projekta i urbanističkog plana; 4. Analizira, tumači i vrjednuje prostorno urbanističke i arhitektonsko - građevinske planove koji su povezani sa projektovanjem i građenjem objekata; 5. Poznaje uticaje objekata na životnu sredinu i premise održivog projektovanja; 6. Je sposoban da izradi arhitektonski projekat različite tipologije i namjene koji ispunjava tehničke i estetske zahtjeve projektnog programa.

Odbrane završnih specijalističkih radova: januar 2021.

Odbrane Završnih specijalističkih radova_septembarski rok 2020.

Odbrane Završnih specijalističkih radova_januarski rok 2020.

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Dušan Ivanović

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Muhamed Muharemović

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Nađa Medenica

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Danijela Vuksanović

Završni specijalistički rad_ JELICA BABIC