Arhitektonski fakultet

Biografija - Komatina F. Dragan
Biografija - Komatina F. Dragan

Rođen sam 21.09.1972 godine u Beranama, Republika Crna Gora

Osnovnu i srednju školu završio sam u Podgorici. Diplomirao u roku na Građevinsko-arhitektonskom  fakultetu Univerziteta u Prštini 1997.godine. i stekao diplomu diplomirani inzenjer arhitekture.

Zvanje magistra tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i  urbanizma stičem aprila 2003. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i to na kursu “Ahitektonska organizacija prostora” na temu "Pojava i pravci razvoja fenomena trenda u arhitekturi Podgorice", kod mentora prof Milana Lojanice, dia..

Zvanje doktora tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i  urbanizma stičem jula 2010. godine na Građevinskom fakultetu- odsjek Arhitektura, Univerziteta Crne Gore na temu "Geneza i razvoj urbane i graditeljske devastacije prostora i mehanizmi rešavanja na primjeru Podgorice", kod mentorke prof. dr. Nađe Kurtović-Folić, dia.

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici zasnivam radni odnos 01.01.1998.godine 

Osnivanjem arhitektonskog odsjeka Građevinskog fakulteta u Podgorici 2002./2003. godine učеstvujem kao predavač i saradnik u nastavi na studijskom programu arhitektura.

Prema  projektima, koje sam uradio, realizovano je preko šezdeset objekata.

Dobitnik sam vise inostranih nagrada za arhitektonsko stvaralastvo.

Autor sam više naučnih radova.

Redovni sam član Inženjerske komore Crne Gore i član Izvršnog odbora arhitekata Crne Gore.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.