Dijana Đurović


Dijana Đurović
Šifra: 330073
Prezime i ime: Dijana Đurović
Titula: dr sci pharm
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 6.480
Honorar (5 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Farmacija
7 Farmacutska analiza i kontrola ljekova3x(1B+1S)

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor