Bojan Marković

dr docent Bojan Marković

docent | Medicinski fakultet | honorarno

Lični podaci  Datum rođenja: 23.04.1978. Prebivalište: Beograd, Srbija E-mail: bojan@pharmacy.bg.ac.rs Radno iskustvo 2017 – Vanredni profesor na Katedri za farmaceutsku hemiju, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 2013 – Docent na Katedri za farmaceutsku hemiju, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave