Slavka Kostić


Slavka Kostić
Šifra: 335111
Prezime i ime: Slavka Kostić
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne5BROMATOLOGIJA0 x 00 x 03 x 2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor