Blanka Bošković


Blanka Bošković
Šifra: 335270
Prezime i ime: Blanka Bošković
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor