Svetlana Ibrić


Svetlana Ibrić
Šifra: 335313
Prezime i ime: Svetlana Ibrić
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor