Vesna Matović


Vesna Matović
Šifra: 335326
Prezime i ime: Vesna Matović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Matović V, Buha A, Ðukić-Ćosić D, Bulat Z.Insight into the oxidative stress induced by lead and/or cadmium in blood, liver and kidneysFood Chem Toxicol