Tatjana Gazivoda


Tatjana Gazivoda
Šifra: 335339
Prezime i ime: Tatjana Gazivoda
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor