Tatjana Gazivoda


Tatjana Gazivoda
Šifra: 335339
Prezime i ime: Tatjana Gazivoda
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 22.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 9.360
Honorar (5 mjeseci): 21.27%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Farmacija
8 Toksikologija sa analitikom3x(2B+1S)

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor