Zinaida Kalač

dr pharm Zinaida Kalač

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Zinaida Kalač je rođena 30.08.1989. godine u Tutinu, R. Srbija.   Osnovnu i srednju školu je završila u Rožajama, sa odličnim uspjehom. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Podgorici 2013. godine, sa prosječnom ocjenom A (9.66). Angažovana je kao saradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu u Podgorici - studijski program Farmacija, na predmetu Farmakognozija I. Zaposlena je kao upravnica apoteke Tea Medica od 2014. godine.

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave