Marijana Janjić

visoka medicinska sestra Marijana Janjić

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

Janić Marijana, rođena 19.09.1989.godine u Beranama. Živi u Beranama, ul. 8. Crnogorske brigade broj 1/17. Državljanka Crne Gore. Kontakt telefon: 068 828 954 E-mail: marijanaj89@gmail.com Završila srednju medicinsku školu „Dr Branko Zogović“ u Beranama, Visoku medicinsku školu u Beranama (2011) i Specijalističke studije Zdravstvene njege u Beranama 2015.godine. Radi u Opštoj bolnici u Beranama, interno odjeljenje, koronarna jedinica od 2011.godine. Saradnik u...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke1NJEGA INTERNIH BOLESNIKA0 x 0.6 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3ZDRAVSTVENA NJEGA U INTERNOJ MEDICINI SA INT.MEDIC0 x 01.2 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5INTERNA MEDICINA I NJEGA INTERNIST. BOLESNIKA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave