Marijana Janjić


Marijana Janjić
Šifra: 355030
Prezime i ime: Marijana Janjić
Titula: visoka medicinska sestra
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke1NJEGA INTERNIH BOLESNIKA0 x 0.6 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3ZDRAVSTVENA NJEGA U INTERNOJ MEDICINI SA INT.MEDIC0 x 01.2 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5INTERNA MEDICINA I NJEGA INTERNIST. BOLESNIKA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor