Omer Šahmanović


Omer Šahmanović
Šifra: 355034
Prezime i ime: Omer Šahmanović
Titula: mr sci
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3ZDRAVSTVENA NJEGA U INTERNOJ MEDICINI SA INT.MEDIC0 x 06 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5INTERNA MEDICINA I NJEGA INTERNIST. BOLESNIKA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor