Omer Šahmanović

mr sci Omer Šahmanović

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Rodjen sam 23.09.1963. godine u Plavu. Osnovnu i prve dvije godine srednje škole završio sam u Plavu. Srednju medicinsku školu sam upisao školske 1980/81 i istu završio 1982. godine u Prištini.Medicinski fakultet sam upisao školske 1983/84 godine takodje u Prištini i isti završio 20.10.1988. godine u Prištini sa prosječnom ocjenom 8,24.Specijalizaciju iz Interne medicine sam upisao školske 1995/96 godine i istu završio 29.03.2000. godine u Beogradu.Magistarske studije sam upisao školske 1997/98...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke1NJEGA INTERNIH BOLESNIKA0 x 0.6 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3ZDRAVSTVENA NJEGA U INTERNOJ MEDICINI SA INT.MEDIC0 x 01.2 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5INTERNA MEDICINA I NJEGA INTERNIST. BOLESNIKA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave