Mirsad Markišić

dr med Mirsad Markišić

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

Mirsad Markišić  Mjesto i datum rođenja: Plav, 12. april 1966. godine  E-mail: mmirsad66@gmail.com Obrazovanje:  1981. - Osnovna škola: “Hajro Šahmanović”, Plav; 1985. - Gimanzija “Bećo Bašić”, Plav; 1994. - Medicinski fakultet, Sarajevo/Niš; 2002. - Specijalizacija: Anesteziologija sa reanimacijom, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Beograd;PROFESIONALNO ISKUSTVO:   1995....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Visoka medicinska škola (2017)-Patologija

Rezultati ispita iz Patologije

Visoka medicinska škola (2017)-Patologija

Nova objava - 18.05.2020 19:50

Visoka medicinska škola (2017)-Patologija

Nova objava - 28.04.2020 22:34

Visoka medicinska škola (2017)-Patologija

Nova objava - 24.04.2020 20:57

Visoka medicinska škola (2017)-Patologija

Nova objava - 17.04.2020 15:48

Visoka medicinska škola (2017)-Patologija

Nova objava - 10.04.2020 08:01