Mirsad Markišić


Mirsad Markišić
Šifra: 355036
Prezime i ime: Mirsad Markišić
Titula: dr med
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke1NJEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA0 x 03 x 10 x 0
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke2IZBORNI PREDMET-NJEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA0 x 04 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne2PATOLOGIJA0 x 02 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije