Violeta Manović


Violeta Manović
Šifra: 355044
Prezime i ime: Violeta Manović
Titula: dr med
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola (2017)
2 Farmakologija2x2
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola
3 Farmakologija i toksikologija1.5x1S
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola
3 Ishrana i medicinska nutritivna terapija1.5x1S
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola (2017)
4 Higijena sa epidemiologijom2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor