Violeta Manović


Violeta Manović
Šifra: 355044
Prezime i ime: Violeta Manović
Titula: dr med
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne2FARMAKOLOGIJA0 x 02 x 20 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne6INTENZIVNA NJEGA SA ANESTEZIJOM0 x 010.8 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor