Alma Bajramspahić


Alma Bajramspahić
Šifra: 355047
Prezime i ime: Alma Bajramspahić
Titula: dr sci
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola
3 Ishrana i medicinska nutritivna terapija5x1S
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola (2017)
4 Dijetetika0.25x4
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola
5 Porodična medicina i njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor