Slavka Kljajić


Slavka Kljajić
Šifra: 355053
Prezime i ime: Slavka Kljajić
Titula: mr sci
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor