Safet Lješnjanin


Safet Lješnjanin
Šifra: 355069
Prezime i ime: Safet Lješnjanin
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke2MENADŽMENT U ZDRAVSTVU2 x 13 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5VJEŠTINA KOMUNIC. I ORGANIZ.I MENADŽMENT U ZDRAV.2 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor