Marijana Pešić


Marijana Pešić
Šifra: 355070
Prezime i ime: Marijana Pešić
Titula: dr med
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3ZDRAVSTVENA NJEGA U GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU0 x 05 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO I NJEGA ŽENE0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor