Zuhra Hadrović


Zuhra Hadrović
Šifra: 355073
Prezime i ime: Zuhra Hadrović
Titula: mr sci
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3ZDRAVSTVENA NJEGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI0 x 08 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor