Tanja Pajković


Tanja Pajković
Šifra: 355078
Prezime i ime: Tanja Pajković
Titula: visoka medicinska sestra
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke1NJEGA PEDIJATRIJSKIH BOLESNIKA0 x 03 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor