Dušan Kasalica


Šifra: 900162
Prezime i ime: Dušan Kasalica
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 7.200
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 10.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Film i mediji (2017.)
1 Osnovi filmskog pisma3x14x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Filmska i televizijska režija
3 Filmska režija III4x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Film i mediji (2017.)
3 Filmska režija – kratki film I2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Filmska i televizijska režija
4 Filmska režija IV4x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Film i mediji (2017.)
4 Filmska režija – kratki film II2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Filmska i televizijska režija
5 Filmska režija V4x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Filmska i televizijska režija
6 Filmska režija VI – završni rad 4x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Filmska i televizijska režija
7 Filmska režija4x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Filmska i televizijska režija
8 Filmska režija - specijalistički rad4x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor