Dušan Kasalica


Dušan Kasalica
Šifra: 900162
Prezime i ime: Dušan Kasalica
Titula:
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke1FILMSKA REŽIJA0 x 04 x 10 x 0
FDUREŽIJAMaster1FILMSKA REŽIJA MA I0 x 04 x 10 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke2FILMSKA REŽIJA - SPECIJALISTIČKI RAD0 x 04 x 10 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne2OSNOVI FILMSKE REŽIJE2 x 12 x 10 x 0
FDUREŽIJAMaster2FILMSKA REŽIJA MA II0 x 04 x 10 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne3FILMSKA REŽIJA - KRATKI FILM I2 x 12 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne3OSNOVI FILMSKE REŽIJE I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne4FILMSKA REŽIJA - KRATKI FILM II2 x 12 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne4OSNOVI FILMSKE REŽIJE II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije