Beti Đurđić


Beti Đurđić
Šifra: 900180
Prezime i ime: Beti Đurđić
Titula: dr sci
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor