Beti Đurđić


Beti Đurđić
Šifra: 900180
Prezime i ime: Beti Đurđić
Titula: dr sci
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne6FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I3 x 10 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne7FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA II3 x 10 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne8FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA III2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor