Tanja Nenezić


Tanja Nenezić
Šifra: 900323
Prezime i ime: Tanja Nenezić
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3OPŠTA PATOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne4ORALNA PATOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne5, 6PATOLOŠKA ANATOMIJA0 x 03 x 1.50 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije