Tanja Čađenović


Tanja Čađenović
Šifra: 900325
Prezime i ime: Tanja Čađenović
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor