Džana Lukač

Džana Lukač

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Džana Lukač rođena je 30.08.1992. Osnovnu školu ’Maksim Gorki’ i Srednju medicinsku školu završila je u Podgorici, kao dobitnica diplome ’Luča’ i đak generacije. Farmaceutski fakultet u Podgorici upisala je 2011. godine, a diplomirala je 2016. godine sa prosječnom ocjenom B (9.34). Dobitnica je Godišnje studentske nagrade Medicinskog fakulteta. Pripravnički staž je obavila u apoteci ’Montefarm’, veledrogeriji ’Montefarm’, fabrici ljekova ’Hemomont’, bolničkoj apoteci i Agenciji za ljekove i...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave