Miroslav Marić


Miroslav Marić
Šifra: 900351
Prezime i ime: Miroslav Marić
Titula:
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJASpecijalisticke1KLINIČKI PROBLEMI U FIZIOTERAPIJI0 x 02 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne1OSNOVI REHABILITACIJE I FIZIOTERAPIJE0 x 01 x 30 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor