Mitar Saveljić

Mitar Saveljić

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1OSNOVI ZDRAVSTVENE NJEGE I0 x 05 x 60 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne2OSNOVI ZDRAVSTVENE NJEGE II0 x 04 x 60 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3ZDRAVSTVENA NJEGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI0 x 08 x 20 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4ZDRAVSTVENA NJEGA0 x 02.67 x 70 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave