Mitar Saveljić


Mitar Saveljić
Šifra: 900363
Prezime i ime: Mitar Saveljić
Titula:
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1KLINIČKA PRAKSA I0 x 08 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne2KLINIČKA PRAKSA II0 x 08 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3KLINIČKA PRAKSA III0 x 08 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4KLINIČKA PRAKSA IV0 x 08 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5KLINIČKA PRAKSA V0 x 08 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor