Jovana Bojović


Jovana Bojović
Šifra: 900391
Prezime i ime: Jovana Bojović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUFILM I MEDIJIOsnovne1OSNOVI FILMSKOG PISMA3 x 14 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne2OSNOVI DRAMATURGIJE3 x 13 x 10 x 0
FDUDRAMATURGIJASpecijalisticke2DRAMATURGIJA - SPECIJALISTIČKI RAD0 x 00 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne3FILMSKI I TV SCENARIO I2 x 12 x 10 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne4FILMSKI I TV SCENARIO II2 x 12 x 10 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5FILMSKI I TV SCENARIO - PROJEKAT I3 x 14 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5DRAMATURGIJA III2 x 14 x 10 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5KREATIVNO PISANJE ZA TV FORMATE I SERIJE I0 x 02 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5DRAMATURGIJA PREDSTAVE I2 x 12 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5CRNOGORSKA DRAMA I POZORIŠTE I2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne5CRNOGORSKA DRAMA I POZORIŠTE2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6FILMSKI I TV SCENARIO - PROJEKAT II3 x 14 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6DRAMATURGIJA - ZAVRŠNI RAD2 x 14 x 10 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6KREATIVNO PISANJE ZA TV FORMATE I SERIJE II0 x 02 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6DRAMATURGIJA PREDSTAVE II2 x 12 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6CRNOGORSKA DRAMA I POZORIŠTE II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije