Jadranka Vuković


Jadranka Vuković
Šifra: 900401
Prezime i ime: Jadranka Vuković
Titula:
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke1NJEGA INFEKTIVNIH BOLESNIKA0 x 02 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4ZDRAVSTVENA NJEGA U INFEKTOLOGIJI0 x 08 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor