Trifun Savić


Trifun Savić
Šifra: 900501
Prezime i ime: Trifun Savić
Titula:
Zvanje: saradnik na projektu
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCOPUS
Savić, T. & Radonjic, M.WSN architecture for smart irrigation systemProc. of 23rd International Scientific-Professional Conference on Information Technology, IT 2018