Trifun Savić


Trifun Savić
Šifra: 900501
Prezime i ime: Trifun Savić
Titula:
Zvanje: saradnik na projektu
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCOPUS
Savić, T. & Radonjic, M.WSN architecture for smart irrigation systemProc. of 23rd International Scientific-Professional Conference on Information Technology, IT 2018