Mirsad Orahovac


Mirsad Orahovac
Šifra: 900516
Prezime i ime: Mirsad Orahovac
Titula:
Zvanje: saradnik na projektu
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor