Mirsad Orahovac


Mirsad Orahovac
Šifra: 900516
Prezime i ime: Mirsad Orahovac
Titula:
Zvanje: saradnik na projektu
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor