Milica Nikić


Milica Nikić
Šifra: 900517
Prezime i ime: Milica Nikić
Titula:
Zvanje: saradnik na projektu
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor