Jasmin Honsić


Jasmin Honsić
Šifra: 900554
Prezime i ime: Jasmin Honsić
Titula: Dr stom
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3, 4STOMATOLOŠKA PROTETIKA-PREDKLINIKA0 x 03 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA0 x 02.5 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor