Tatjana Rakočević


Tatjana Rakočević
Šifra: 900556
Prezime i ime: Tatjana Rakočević
Titula: Dr stom
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9, 10ORTOPEDIJA VILICE0 x 03 x 30 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor