Gala Žarković


Gala Žarković
Šifra: 900560
Prezime i ime: Gala Žarković
Titula: Dr pharm
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor