Zoran Zakrajšek


Zoran Zakrajšek
Šifra: 900574
Prezime i ime: Zoran Zakrajšek
Titula: istaknuti umjetnik
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1KONTRABAS I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2KONTRABAS II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KONTRABAS 62 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor