Jovana Vukčević

Jovana Vukčević

saradnik u nastavi | Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Jovana Vukčević diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2011.godine. Titulu Master stekla je na Univerzitetu u Nici "Sofija Antipolis", u oblasti ekonomije i menadžmenta 2013. godine. U okviru Erasmus Mundus Master Programa TEMA - Evropske teritorije - identitet i razvoj stekla je zvanje Master na Karlovom Univerzitetu u Pragu i Visokoj Školi Društvenih Nauka (EHESS) u Parizu 2014. godine. Usavršavala se na Univerzitetu u Lajpcigu, Koč Univerzitetu u Istanbulu, Humboldt Univerzitetu u Berlinu, Univerzitetu u Beču, Centralno-evropskom...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCOPUS
Tatjana Stanovčić, Sanja Peković, Jovana Vukčević, Đurđica PerovićGoing Entrepreneurial: Agro-tourism and Rural Development in Northern MontenegroBusiness Systems Research

Obavjestenja iz nastave