Nikola Nišavić

Nikola Nišavić

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

Ime i prezime: Nikola Nišavić   Datum rođenja: 27.11.1986.   Adresa:Berane (Crna Gora)   Telefon: + 382 69 192 314   E-mail: nisavic@dr.com       OBRAZOVANJE     Visoka medicinska škola – stepen bachelor Specijalističke studije Zdravstvene njege Položen stručni (državni ispit)     Radno...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1KLINIČKA PRAKSA I0 x 01.14 x 60 x 0
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke2OSNOVI KLINIČKE PRAKSE0 x 0.29 x 60 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne2KLINIČKA PRAKSA II0 x 01.14 x 60 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3KLINIČKA PRAKSA III0 x 01.14 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4KLINIČKA PRAKSA IV0 x 01.14 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5KLINIČKA PRAKSA V0 x 01.14 x 40 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave